ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Α. Συγχωρητική ευχή του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Αθανασίου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 3, n. 1-2, p. 90–91, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1324. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4871. Acesso em: 1 ιουλίου. 2022.