ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). †Η αείμνηστος βασίλισσα Όλγα. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 3, n. 1-2, p. 92–93, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1325. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4872. Acesso em: 5 ιουλίου. 2022.