ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Φύλαξ (Περίληψις). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 1, p. 18, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1345. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4884. Acesso em: 28 μαΐου. 2024.