ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Αι επισκευαί του Δαφνίου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 2, p. 63–64, 1894. DOI: 10.12681/dchae.1517. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5024. Acesso em: 21 φεβρουαρίου. 2024.