ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ Δ. Γ. Η Παναγία των Αθηνών. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 2, p. 80–81, 1894. DOI: 10.12681/dchae.1519. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5026. Acesso em: 10 ιουνίου. 2023.