ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Γενικαί Συνελεύσεις. Έκθεσις των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου από 1 Ιανουαρίου 1892 - 31 Δεκεμβρίου 1892. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 2, p. 101–106, 1894. DOI: 10.12681/dchae.1525. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5032. Acesso em: 28 μαρτίου. 2023.