ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.; ΠΛΑΤΥΣ Ι. Γ.; ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗΣ Δ. Έκθεσις εξελεγκτικής επιτροπής. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 2, p. 112–115, 1894. DOI: 10.12681/dchae.1527. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5034. Acesso em: 27 μαρτίου. 2023.