ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Έκθεσις των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου από 1 Ιανουαρίου 1893 - 31 Δεκεμβρίου 1893. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 2, p. 116–120, 1894. DOI: 10.12681/dchae.1528. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5035. Acesso em: 29 φεβρουαρίου. 2024.