ΛΑΜΠΑΚΗΣ Ε.; ΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ.; ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. Έκθεσις της επιτροπής της Μονής του Αγίου Ανδρέου προς τον Πρόεδρον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 2, p. 131–134, 1894. DOI: 10.12681/dchae.1531. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5038. Acesso em: 24 μαρτίου. 2023.