ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ Α.; ΚΑΠΡΑΛΟΣ Κ. Δ. Έγγραφον προς τους κ.κ. Γ. Λαμπάκην, Αλεξ. Βαρούχαν και Ν. Διαμάντην. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 2, p. 151–152, 1894. DOI: 10.12681/dchae.1538. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5045. Acesso em: 1 απριλίου. 2023.