ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Δωρεαί εις το Χριστιανικόν Μουσείον κατά το έτος 1897. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 3, p. 119, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1561. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5065. Acesso em: 7 φεβρουαρίου. 2023.