ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. Προσφώνησις επί του νεκρού Γ. Κοζάκη Τυπάλδου, αντιπροέδρου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ρηθεισα υπό Γ. Λαμπάκη επι τη καταθεσει του εκ φύλλων δάφνης ιερού μονογράμματος του Ιησού Χριστού. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 4, p. 23–24, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1578. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5077. Acesso em: 31 μαρτίου. 2023.