ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. Μουσείον της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Έκθεσις περί των του Μουσείου και Περιηγήσεις του έτους 1902. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 5, p. 7–10, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1598. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5092. Acesso em: 26 φεβρουαρίου. 2024.