ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1904. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 21, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1611. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5103. Acesso em: 11 αυγούστου. 2022.