ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Περιηγήσεις. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 22–48, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1612. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5104. Acesso em: 8 αυγούστου. 2022.