ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Εργασίαι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 1905. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 7, p. 10–14, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1619. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5107. Acesso em: 26 μαρτίου. 2023.