ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1905. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 7, p. 15–25, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1620. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5108. Acesso em: 17 ιουνίου. 2024.