ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις κατά το έτος 1906. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 7, p. 96, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1630. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5118. Acesso em: 27 φεβρουαρίου. 2024.