ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Εργασίαι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 1907. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 8, p. 76–80, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1641. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5127. Acesso em: 23 φεβρουαρίου. 2024.