ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. Έκθεσις περί του εν Καΐρω Β΄ Διεθνούς Αρχαιολ. Συνεδρίου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 10, p. 75–78, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1664. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5144. Acesso em: 7 οκτωβρίου. 2022.