ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. Σπάνιες παραστάσεις από το βίο των αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στο καθολικό της μονής των Αγίων Τεσσαράκοντα στα Χρύσαφα Λακωνίας. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 34, p. 203–214, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1719. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5182. Acesso em: 21 ιουλίου. 2024.