ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Κ. Ξυλόγλυπτα της ύστερης περιόδου των Παλαιολόγων από ναούς της δυτικής Μακεδονίας. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 35, p. 375–402, 2016. DOI: 10.12681/dchae.1764. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5220. Acesso em: 28 μαρτίου. 2023.