ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. Η προσφορά του Μανόλη Χατζηδάκη στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 22, p. 45–46, 2011. DOI: 10.12681/dchae.335. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5262. Acesso em: 1 απριλίου. 2023.