ΓΚΙΟΛΕΣ Ν.; ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ Σ.; ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. Νικόλαος Δρανδάκης. Ο βίος, η προσωπικότητα και το επιστημονικό του έργο. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 27, p. 9–12, 2011. DOI: 10.12681/dchae.511. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5274. Acesso em: 9 δεκεμβρίου. 2023.