ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1926. Δωρηταί παρόντος τόμου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 3, n. 1-2, p. , 2013. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5385. Acesso em: 1 ιουλίου. 2022.