ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Έκθεσις περί των κατά το έτος 1933 πεπραγμένων υπό της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας αναγνωσθείσα εν τη γενική συνελεύσει των εταίρων τη 2 Απριλίου 1934 υπό του γενικού γραμματέως Γ. Α. Σωτηρίου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 2, p. , 2013. DOI: 10.12681/dchae.1358. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5394. Acesso em: 21 φεβρουαρίου. 2024.