ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Στοιχεία τόμου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 6, p. 251, 1972. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5474. Acesso em: 5 ιουλίου. 2022.