ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Πίνακες. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 6, 1972. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5475. Acesso em: 1 ιουλίου. 2022.