ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Δημοσιεύματα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 6, 1972. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5476. Acesso em: 5 ιουλίου. 2022.