ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Επιστημονικαί ανακοινώσεις εταίρων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1974. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 7, p. 208, 1974. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5478. Acesso em: 23 φεβρουαρίου. 2024.