ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Οπισθοσέλιδα. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 7, p. 209–211, 1974. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5479. Acesso em: 5 οκτωβρίου. 2022.