ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Κατάλογος των μελών της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 3, n. 1-2, p. , 2013. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5514. Acesso em: 4 ιουλίου. 2022.