ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ Σ.; ΧΑΛΚΙΑ Ε. Πρακτικά Ημερίδας. Από το Βυζάντιο στη νεώτερη εποχή: παράδοση και ανανέωση στην τέχνη. Μνήμη ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 33, p. 345–346, 2014. DOI: 10.12681/dchae.1263. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5553. Acesso em: 27 μαΐου. 2024.