ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Ν. Η ανανέωση της βυζαντινής παράδοσης στα χειρόγραφα εικονογραφημένα χρησμολόγια του 16ου αιώνα. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 33, p. 391–404, 2014. DOI: 10.12681/dchae.1271. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5561. Acesso em: 3 ιουνίου. 2023.