Μισαηλίδου (Missailidis) Αννα (Anna) Γεωργίου (George). 2018. ‘Ο πύργος στο Πιτυός της Χίου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Οκτώβριος). https://doi.org/10.12681/dchae.13778.