ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). 2018. ‘Πρωτοσέλιδα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):I - XI. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18453.