ΜΠΟΥΡΑ (Natalia BOURA) Ναταλία, και ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ (Aliki TSIRGIALOU) Αλίκη. 2018. ‘Το αρχείο του Χαράλαμπου Μπούρα στο Μουσείο Μπενάκη: Η γνωστή και άγνωστη πλευρά του αρχιτέκτονα και η φωτογραφική ματιά ενός βυζαντινολόγου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):17-28. https://doi.org/10.12681/dchae.18460.