ΚΟΡΡΕΣ (Manolis KORRES) Μανόλης. 2018. ‘Αναχρησιμοποίηση λίθων. Ναός Παναγίας Γοργοεπήκοου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):29-66. https://doi.org/10.12681/dchae.18462.