ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ (Stavros MAMALOUKOS) Σταύρος. 2018. ‘Απο τον σχεδιασμό στην κατασκευή: Ζητήματα εφαρμογής στη βυζαντινή αρχιτεκτονική’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):83-98. https://doi.org/10.12681/dchae.18470.