ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Yiannis THEOCHARIS) Γιάννης. 2018. ‘Οι πηγές του μαρμάρου στην Αθήνα κατά την ύστερη αρχαιόοτητα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):99-110. https://doi.org/10.12681/dchae.18471.