ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ (Eleftheria VOLTYRAKI) Ελευθερία. 2018. ‘ Νεότερα στοιχεία και παρατηρήσεις’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):153-66. https://doi.org/10.12681/dchae.18481.