ΚΑΠΠΑΣ (Michalis KAPPAS) Μιχάλης. 2018. ‘Νεότερα για τον ναό του Αϊ Στράτηγου (Ταξιάρχη) παρά την Καστανιά της Μεσσηνιακής Μάνης’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):207-24. https://doi.org/10.12681/dchae.18491.