ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ (Sotiris VOYADJIS) Σωτήρης. 2018. ‘Τρούλλοι με δεκαεξάπλευρο τύμπανο’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):237-50. https://doi.org/10.12681/dchae.18560.