ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ (Anna MISSAILIDIS) Άννα. 2018. ‘Ο Πύργος στο Πιτυός της Χίου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):251-68. https://doi.org/10.12681/dchae.18561.