ΠΟΛΥΒΙΟΥ (Miltiadis POLIVIOU) Μιλτιάδης. 2018. ‘Η τυπολογία των συνεπτυγμένων Αθωνικών ναών στο Πήλιο κατα την όψιμη Τουρκοκρατία (1700-1881)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):269-80. https://doi.org/10.12681/dchae.18562.