ΡΑΠΤΗΣ (Κonstantinos Th. RAPTIS) Κωνσταντίνος Θ. 2018. ‘Αχειροποίητος Θεσσαλονίκης: Μια επανεξέταση των αφιερωματικών επιγραφών στα ψηφιδωτάτου τριβήλου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):281-96. https://doi.org/10.12681/dchae.18563.