ΑΣΠΡΑ-ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ (Mary ASPRA-VARDAVAKI) Μαίρη. 2018. ‘Η λατρευτική εικόνα του πρωτομάρτυρα Στέφανου στη μονή του Σινά’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):347-56. https://doi.org/10.12681/dchae.18571.