ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ(Euthymios N. TSIGARIDAS) Ευθύμιος Ν. 2018. ‘Αμφίγραπτη εικόνα στο βυζαντινό μουσείο Καστοριάς’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):375-86. https://doi.org/10.12681/dchae.18573.