ΣΤΡΑΤΗ (Angeliki STRATI) Αγγελική. 2018. ‘Η ζωγραφική του Δαβίδ του Σελενιτσιώτη στον ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Καστοριά (1727). Σχόλια και παρατηρήσεις’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):399-414. https://doi.org/10.12681/dchae.18576.