ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ (Nafsika PANSELINOU) Ναυσικά. 2018. ‘Τρίπτυχο με την παράσταση της Παναγίας Ρόδον το Αμάραντον και Αγίων’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):415-26. https://doi.org/10.12681/dchae.18577.